Chính sách bảo mật

Chúng tôi thích sự chia sẻ trong những vấn đề liên quan tới chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, thái độ sống, tư cách con người, sự nhiệt huyết của những bạn dám sống đúng với cái tâm mình, không sợ hãi, cống hiến, tử tế và hào hiệp.

BẢO MẬT vốn chẳng phải là một điều gì hay ho, giữ cho riêng mình không phải là phương châm, tôn chỉ làm việc của đơn vị ANH BẠN TRÀ, điều này làm làm chậm sự phát triển, sáng tạo.

Thứ chúng tôi làm là SỰ CẨN TRỌNG không vội vã, cẩu thả, để từng bước khắc phục những điểm yếu của hệ thống, đêm đến cho khách hàng chất lượng sản phẩm và dịch vụ cao nhất.

 

Anhbantra Hanoi