HUE G10 ROYAL HERBAL TEA OF DUC PHUONG BRAND


I only love Hue royal herbal tea (CUNG DINH TEA)
Even in my dreams

Hue royal herbal tea  G10 Duc Phuong brand – high-class tea type, with 20 small 30 gram tea packages, raw materials including 16 high-class Hue royal herbs.

The cup of tea you make will reach the most quintessential, delicious, healthier
SLEEP_WELL (significantly reducing chronic insomnia)
REDUCE_HIGH_BLOOD_PRESSURE
MAKING_COOL_BODY
REDUCE_CHOLESTEROL_IN_BLOOD

Price: US $ 5.7 – Vietnamese price: 130.000 vnd/ bag with 20 small packs of 30 gram

Preferential price: when buying COMBO 6 packages – COMBO 10 packages + free ship <= 5km in hanoi.
Get big quantity: call 090.511.0083

Visit: www.anhbantra.vn
Shop: 3 hang mam str, hoan kiem distr, hanoi

Serve making tea directly: 19h -23h every night at our tea shop:TRA_PHA_NGON / 3 hang mam str, hoan kiem distr, hanoi

Product specialties: G10 royal herbal tea (G10 CUNG DINH TEA) of DUC PHUONG brand 

 

Chén trà bạn pha sẽ đạt đến nước hoa nam chính hãng tphcm sự tinh túy, thơm ngon bậc nhất, bồi dưỡng sức khỏe 

NGỦ_NGON (giảm đáng kể tình trạng mất ngủ triền miên)
GIẢM_HUYẾT_ÁP_CAO
THANH_NHIỆT_GIẢM_ĐỘC
GIẢM_CHOLESTEROL_TRONG_MÁU

Giá: 130k/ bịch gồm 20 gói nhỏ 30g.
Giá ưu đãi: khi mua COMBO 6 gói – COMBO 10 gói + free ship <= 5km tại hanoi.
Lấy số lượng lớn: 090.511.0083

Tham khảo: www.anhbantra.vn
Phân phối sp: 3 hàng mắm, hoàn kiếm, hanoi

Thưởng thức trực tiếp: 19h -23h mỗi tối tại quán TRÀ_PHA_NGON/ 3 hàng mắm, hoàn kiếm, hanoi.

G10 Hue royal herbal tea (G10 CUNG DINH TEA) package included: 20 small packages x 30 gram

Small G10 royal herbal tea (G10 CUNG DINH TEA) package after opening

https://tungshop.com/

Tin Liên Quan