Hướng dẫn thanh toán

  • Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng từ nhân viên bưu điện (đơn đặt đi các tỉnh thành)
  • Thanh toán bằng tiền mặt sau khi nhận hàng cho shipper (giao trong nội thành)